Automatiskt brandlarm Solkullen Vollsjö

Station Vollsjö larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll samtal och återställning.