Automatiskt brandlarm – Solkullen Vollsjö

Station Vollsjö åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.