Automatiskt brandlarm Solkullen Vollsjö

Station Vollsjö larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare vidtar åtgärder.