Automatiskt brandlarm Solkullen Vollsjö

Station Vollsjö åker på automatiskt brandlarm som utlöst på grund matlagning. Kontroll, information och återställning.