Automatiskt brandlarm Solkullen Vollsjö

Station Vollsjö larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats för åtgärder.