Automatiskt brandlarm Solkullen Vollsjö

Station Vollsjö larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med rengöring av en ugn. Kontroll, återställning och information till fastighetsägaren att rutiner av larmlagring måste uppdateras.