Automatiskt brandlarm – Solbackens servicehus Ystad

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Anläggningsskötare informerad.