Automatiskt brandlarm – Södra Dragongatan Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. återställning av larmet.