Automatiskt brandlarm – Snogeholms slott

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Snogeholms slott. Ingen brand. Återställning av larmet.