Automatiskt brandlarm – Smedstorp

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand.Orsak är hantverkare. Återställning av larmet.