Automatiskt brandlarm Smedstorp

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats.