Automatiskt brandlarm Smedstorp

Station Tomelilla larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats.