Automatiskt brandlarm Skillinge

Befälet i Simrishamn åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.