Automatiskt brandlarm sjukhuset Simrishamn

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga i samband med en större vattenläcka på en varmvattenledning. Räddningstjänsten bistår med att stänga av vattnet och kontakta fastighetsägaren. Fastighetsskötare på plats ser till att vattnet sugs upp och avfuktare placeras ut. Under förmiddagen kommer hela byggnaden att vara utan varmvatten.