Automatiskt brandlarm Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av avgaser från en truck på ett företag. Kontroll, återställning och samtal med personalen.