Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Verkstadsgatan. Malenagymnasiet Byggprogrammet.

Befälet larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av damm vid städning.