Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Verkmästaregatan. PoG Woody Bygghandel.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utöst utan synlig orsak. Lämnar över till väktare som kommer till platsen för kontroll av utrymningslarmet.