Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Planteringsgatan.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.