Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Planteringsgatan. Sandbäcksskolan.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.