Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Planteringsgatan.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av hantverkare.