Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Ommavägen.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.