Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Hörbyvägen.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Troligen utlöst av spray.