Automatiskt brandlarm Sjöbo Gästgiveri

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Anläggningsskötare på plats kontaktar tekniker som byter detektorn under dagen.