Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Gamla Torg. Sjöbo Gästgiveri.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av intryckt larmknapp.