Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Gamla Torg.

Befälet från Sjöbo larmas ännu en gång till adressen på automatiskt brandlarm, ingen brand. Tekniker på väg till platsen.