Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Gamla Torg.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning, troligt tekniskt fel.