Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Gamla Torg.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas åter igen på ett automatiskt brandlarm. Stora tekniska problem i anläggningen och åtgärder vidtas under kvällen. Servicetekniker till platsen under morgonen.