Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Forskaregatan. NBI Bygg AB

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning. Ärendet överlämnas till väktare.