Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Domaregatan.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.