Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Domaregatan. Emanuelskolan.

Befälet i Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av intryckt larmknapp.