Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Björkvägen. LSS Boende Björkbacken.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av vattenånga från dusch.