Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Björkvägen. Björkbackens sjukhem.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.