Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Åsumsgatan. Ängsgården.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.