Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Ågatan.

Befälet i Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av hantverkare.