Automatiskt brandlarm. Sjöbo, Ågatan. Färsinga Lärcentrum.

Station Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst troligen av deodorant spray.