Automatiskt brandlarm Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning, tekniskt fel. Kontroll och överlämning till anläggningsskötare.