Automatiskt brandlarm Sjöbo

Station Sjöbo larmas till automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.