Automatiskt brandlarm Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning/torrkokning. Kontroller och återställning.