Automatiskt brandlarm Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med arbete med värmepistol. Ingen brand. Kontroll och återställning.