Automatiskt brandlarm Sjöbo

Befälet i Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga från en vattenkokare. Kontroll, information och återställning.