Automatiskt brandlarm Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare till platsen för åtgärd.