Automatiskt brandlarm Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Kontroll och överlämnande till anläggningsskötare som kontaktar servicetekniker.