Automatiskt brandlarm Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.