Automatiskt brandlarm Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på ett automatlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll, information och återställning.