Automatiskt brandlarm Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett företag på ett automatiskt brandlarm som visar sig utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare kommer till platsen för vidare åtgärder.