Automatiskt brandlarm Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll, information och återställning.