Automatiskt brandlarm Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av damm. Information till anläggningsskötare.