Automatiskt brandlarm Sjöbo

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.