Automatiskt brandlarm Simrishamn

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll, information till produktionsledare och återställning.