Automatiskt brandlarm. Simrishamn, Strandvägen. Omsorgens dagverksamhet.

Station Simrishamn larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.